Teknokent Haberleri

1.KOBİLER ve BİLİŞİM KONGRESİNDEYİZ

By 28 Eylül 2017 No Comments

KOBİ’LERİ DÜNYA ATAĞINA KALDIRACAK KONGRE !
TBD, ASO ve ATO iş birliği ile…

“Ekonominin itici gücü KOBİLERKOBİLERİN itici gücü BİLİŞİM

KOBİ’ler dünyanın birçok ekonomisinde büyüme ve istihdamın ana kaynağını oluşturmasının yanısıra yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yayılmasındaki rolleriyle ülkelerin kalkınma süreçlerinde lokomotif görevi görmektedirler. Ülkemizin ekonomik yapısı incelendiğinde de KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracata olan katkılarından dolayı önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. Ancak, Ülkemizdeki KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının; finansmana erişim, büyüme, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarında yaşanan sorunların yansıması ve değişim ve dönüşümü yakalayamamasından kaynaklanmaktadır.

Değişim ve dönüşümü KOBİ’lerin tek başına yapmasını bekleyemeyiz. Kamu, üniversite, finans kuruluşları ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları değişim ve dönüşümün ana aktörleri olarak KOBİ’lere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır. Bu destekler, ülke kalkınmasına, sosyal refahın artmasına, gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

26 Eylül 2017 tarihinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk ÖZLÜ tarafından açılışı yapılan“1.KOBİLER ve BİLİŞİM KONGRESİ”nde Ankara Üniversitesi Teknokent firmalarından olan TÜRKSAT’ın, E-Devlet ve Bilgi Toplumu Direktörü Ahmet SAVAŞ Başarılı e-Dönüşüm Projeleri adlı konuşmasıyla yer aldı.