Teknokent Haberleri

Teknokentlerde Vergi Uygulamaları

By 25 Eylül 2017 No Comments

Vergi İncelemeleri Sonucunda Eleştirilen Hususlar ve Maliye Bakanlığı Muktezaları Çerçevesinde Teknokentlerde Vergi Uygulamaları
Firmalarımızı bilgilendirmek üzere;

04.10.2017 Çarşamba Günü 14:00-16:30 saatleri arasında Ankara Üniversitesi Teknokent’de eğitim düzenlenecektir.

Eğitim Konuları:

 • Teknokentlerde Vergi Ve Muhasebe EğitimiTeknokentlerde Elde Edilen Kazançlara Yönelik Gelir Ve Kurumlar Vergisi İstisnası
 • Türkiye’deki Teknokent, Ar-Ge, Yazılım Ve Tasarım Faaliyetlerine Getirilen Vergisel Teşviklerinin Genel Olarak Değerlendirmesi
 • Teknokent, Ar-Ge, Yazılım Ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Olarak Yapılan Son Vergisel Düzenlemeler
 • Vergi Matrahının Tespitinde Ar-Ge Ve Tasarım İndirimi Uygulaması
 • Sınai Mülkiyet Haklarının İşletilmesi Ve Devrinden Elde Edilen Kazançlara Yönelik Kurumlar Vergisi İstisnası
 • Bölgede Çalışan Ar-Ge, Tasarım Ve Destek Personeline Ödenen Ücretlere Yönelik Vergi Ve Sosyal Güvenlik Teşvikleri
 • Teknokentlerde Yürütülen Faaliyetlere Yönelik Katma Değer Vergisi İstisnası
 • Hibe Desteklerin Firma Kayıtlarına Alınması Ve Vergilendirilmesi
 • Teknokentlerde Gerçekleştirilen Seri Üretimlerin Satışından Sağlanan Kazançlarda İstisna Ve Vergi Uygulamasında Özellik Gösteren Hususlar
 • Teknokentlerde Sipariş Üzerine Yapılan Üretimlerde Vergi İstisnası Uygulaması
 • Ar-Ge Ve Teknokent Faaliyetlerinde Yatırım Teşvik Uygulaması
 • Bölgede Faaliyette Bulunanlara Sermaye Desteği Sağlayan Diğer Vergi Mükelleflerinin Yararlanabilecekleri Vergisel Avantajlar
 • Damga Vergisi Ve Harç İstisnası
 • Vergi İncelemelerinde Ve Uygulamada Sıklıkla Karşılaşılan Hatalar Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Sorular Ve Cevaplar

Toplantı için aşağıdaki adresten kayıt olunması gerekmektedir.

https://www.eventbrite.com/e/teknokentlerde-vergi-uygulamalar-ankara-teknokent-tickets-38069420662