Adım Adım Başvuru

1.Adım Ön Başvuru Formu

Bölgemizle ilgili bilgi edinme ve/veya yer talebinize ilişkin olarak ekli “ Ön Başvuru Formu” nun elektronik ortamda doldurulması suretiyle ön başvuru yapılabilir. Bu başvurunuz, içeriğine göre Şirketimizce değerlendirmeye alınarak en kısa sürede tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır.

2.Adım Proje Bilgi Formu

Yanda taraftan indirebileceğiniz formu imzalı ve kaşeli olarak Yönetici Şirkete teslim edilmesi zorunludur. Ayrıca e-posta ile de “firmalar@ankarateknokent.com” ve “tgb@ankarateknokent.com” gönderiniz.
“Ar-Ge Değerlendirme Ücreti''açıklamasıyla Teknokent banka hesabına proje bütçenize göre belirlenen ücreti yatırınız..

Proje Bilgi Formu


İNDİR (Word)

3.Adım Kira Sözleşmesinin İmzalanması

Projeniz, Ar-Ge projesi olarak kabul edilmesi durumunda kira sözleşmesini imzalanır

4.Adım Belgelerin hazırlanması

Yan taraftan indirebileceğiniz formları imzalı ve kaşeli olarak Yönetici Şirkete teslim edilmesi zorunludur.

Başvuru Dilekçesi ve Ekleri

Başvuru Dilekçesi Görüntüle
Firma Bilgi Formu Görüntüle
Birim Talep Formu Görüntüle
Yüz Tanıma Talep Dilekçesi Görüntüle

Proje Formları

Proje Gelişme Raporu


İNDİR (Word)

Proje Bilgi Formu


İNDİR (Word)

Süreç

Ar-Ge çalışmaları çerçevesinde Ankara Üniversitesi Teknokent’e yer almak isteyen firmalar başvurularını Yönetici Şirket’e yapmak zorundadırlar. Bu çerçevede;

  • Firmaların 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili yönetmeliğin koşullarına uymaları gerekir.

  • Ankara Üniversitesi Teknokent’te yer alacak firmaların ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmaları ve bu amaca yönelik etkin Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütmeleri gerekir.

  • Firmaların kabulünde yürütülecek projelerin teknolojik niteliği, ülke ekonomisinin rekabet edebilirliğine katkısı değerlendirilir. Değerlendirmelerde firmanın, projelerin niteliğine uygun insan kaynağı, mali kaynağı, yönetim deneyimi ve gerçekleştirilmesi hedeflenen projelere ilişkin olarak, üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer firmalar ile işbirliği olan, projenin ihracat potansiyeli, nitelikli işgücüne istihdam yaratma potansiyeli dikkate alınır.

  • Ön değerlendirmede uygun bulunan firmalar ile iletişime geçilir ve “Proje Bilgi Formunun” doldurulması istenir.

  • Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetici A.Ş. firmanın başvurularının değerlendirilmesi için Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarından oluşan Ankara Üniversitesi Teknokent’te gerçekleştireceği Ar-Ge projelerinde uzmanlaşmış 3 (üç) kişilik bir hakem heyetine gönderir.

  • Hakem Heyeti proje bilgi formunu inceleyerek, kararını verir; hakem görüşleri, gerekçeleri ile birlikte kabul, ret ve koşullu kabul ? olmak üzere 3 (üç) şekilde olabilir. Kararın koşullu olması durumunda koşul/koşullar ayrıca belirtilir.

  • Başvurular, Hakem görüşleri çerçevesinde Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim Kurulu Kararı ret, koşullu kabul ? ya da kabul şeklinde olabilir. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen firmalar ile ilgili karar alır.

Yukarı Çık