Genel

AgriGenomik Hub-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırma İnovasyon Merkezi Açıldı!

By 11 Ekim 2021 No Comments

Ankara Üniversitesi Teknokent’in yürütücülüğünü yaptığı AgriGenomik Hub-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırma İnovasyon Merkezi projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa VARANK, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Ankara Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR’ın değerli katılımları ile 5 Ekim 2021 tarihinde açıldı.

“AgriGenomik Merkez – Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi Projesi” Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Program ile KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabet gücünün artırılarak sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanması amaçlanmaktadır.

 

AgriGenomik Merkez, ülkemizde biyoteknoloji Ar-Ge çalışmalarında, laboratuvar analiz hizmetlerinde ve projelerinde yeni bir dönem başlatacaktır. Merkezde tarımsal gıda alanındaki projelere, prototip ürünler geliştirilmesi için iki ana bölümde kullanıcı merkezli hizmetler sunulmaktadır.

Birinci bölüm, veri güvenliği sağlayarak sorunlar ve çözümleriyle genomik biyoteknoloji alanında inovatif buluşlar yapacak araştırmacılar için proje geliştirme ve analiz laboratuvarlarından oluşmaktadır. İkinci bölüm ise disiplinlerarası proje geliştirme ekibinin desteğiyle, filiz işletmelere (start-up), girişimcilere ve KOBİ’lere yönelik ortaklık ve iş kapasitesinin geliştirilmesi faaliyetleri sunacaktır.

Böylelikle AgriGenomik Merkez, biyoteknoloji alanında araştırma ve iş fikirlerini ticari hizmetlere veya ürünlere dönüştürme fırsatı yaratmaktadır.

AGRİGENOMİK MERKEZİN ÖNEMİ

GSMH’nın yaklaşık %7,5’ine ve 2020 yılı için yaklaşık 47 milyar dolarlık tarımsal üretime tekabül eden gıda üretimi, Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden biridir. Türkiye, geniş tarım alanları, çeşitli iklim, altyapı ve işgücü kaynakları ile temel ve yüksek teknolojili gıda ürünlerinin üretiminde yenilikçi teknolojilerin uygulanması için büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin kullanılmasına yardımcı olmak için geliştirilen AgriGenomik Merkezi Projesi, gıda üretimi alanlarında genomik biyoteknoloji uygulamalarını kullanarak Ar-Ge gruplarının kapasitesini ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. TÜİK rakamlarına göre 2020’de biyoteknoloji sektöründeki işletmelerin yaklaşık %60’ı tarım veya çevre biyoteknolojisi alanında çalışmaktadır. AgriGenomik Merkez, bu nedenle yüksek katma değerli bu sektörlere doğrudan hizmet sağlayacaktır.

Tüm yaşam ve canlılık, karasal ve sucul ekosistemler, genomik biyoteknolojilerle incelenebilir. Günümüzde Kovid-19 PCR ve mutasyon testleri veya atık su örneklerinin incelenmesinde benzer genomik biyoteknolojik teknikler kullanılmaktadır. Aynı şekilde son zamanlarda denizlerimizdeki müsilaj probleminin karmaşık mekanizmaları genomik biyoteknoloji teknikleri kullanılarak belirlenebilmektedir. Tarımsal alanda, yaşamakta olduğumuz iklim değişikliğine adapte olabilecek daha verimli tohumlar üretilebilmesi için veya yaşadığımız büyük orman yangınları gibi afetlerden sonra ekosistemin tüm bileşenlerinin analiz edilerek yeniden yapılandırılabilmesi için yine biyoteknoloji kullanılmaktadır. AgriGenomik Merkez tüm bu alanlarda hizmet verebilecek kapasite ve uzmanlığa sahip bir merkezdir.

AgriGenomik Merkez ile tarım ve gıda alanında daha verimli, sürdürebilir ve faydalı yatırımlara rehber olacak, değer zincirinin her aşamasına optimum önerilerin sunulacağı bir alt yapı geliştirilmiştir.

Merkez’in sunduğu kapsamlı bilgi ile kooperatifler, aracı hizmet sağlayıcılar ve diğer ticari işletmeler ile birlikte çiftçiler, hayvan besicileri ve gıda üreticileri ile doğrudan temas edilerek bilimsel bilginin aracısız, doğrudan kullanımının yaygınlaşmasına olanak sağlanacaktır. Ayrıca, ilgili temel genetik bilgiyi işleyerek hizmete dökmek isteyen yenilikçi girişimler için Teknokent bölgesinde mini bir kuluçka merkezinekaynaklık edecektir.

Merkez kendi sürdürebilirliğini Teknokent üzerinden tesis etmekle birlikte çok sayıda kadın bilim insanına daha şimdiden istihdam sağlamaktadır.

Bu kapsamda açılışımıza katılarak bilimsel bilginin sürdürülebilirliğine destek olan tüm misafirlerimize Ankara Teknokent olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.