Çağrı Kapanış

30/04/2020

Başvuru & Detaylı Bilgi

Değerli Firma Yetkilileri,

Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara’nın ve ülkemizin COVID-19 salgını ile mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyo-ekonomik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla toplam bütçesi 15.000.000 TL olan “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nı başlatmış bulunmaktadır.

Program ile COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Program Öncelikleri:

Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması,

Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları,

Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesidir.