Amaç ve Hedefler

Misyon, Vizyon ve Değerler:

 Vizyon

  • Ankara Üniversitesinin güçlü olduğu Ziraat, Veteriner, Tıp, Eczacılık, Mühendislik fakültelerine bağlı bölümlerin, Kamu kuruluşları ve sanayici ile ortak Ar-Ge projesi yapacakları ekosistem oluşturmak.
  • Böylece, Yaşam bilimleri konusunda ülkemiz ve çevre ülkelerdeki teknokentler arasında lider teknokent olmak.

 

Misyon:

  • İnsanlığa, bilime ve teknolojiye katkıda bulunacak ekosistem yaratmak.
  • Akademisyenlerin, sanayiciler ile ortak projeler yapmasına yönelik tanıştırma, bilgilendirme toplantılar, çalıştaylar vb. etkinlikler düzenlemek.
  • Öğretim üyelerimizin teknokent’ de Ar-Ge projesi yapmalarına teşvik edecek mentörlük hizmetleri, özel kira indirimleri gibi faaliyetlerde bulunmak.
  • Sosyal sorumluluk bilinci ile ülke sorunlarına duyarlı, kamu yararını gözeten yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmak.
  • Eleştirel düşünebilen ve sorun çözebilen, doğaya duyarlı, farklılıklara saygı gösteren, etik değerleri gözeten bir yapı yaratmak.

 

Değerler:

Ankara Üniversitesi’nin de değerlerinde bulunan dürüstlük, insan onuruna, emeğine ve özerkliğine saygı, adalet, akademik özgürlük, sorumluluk, güven, güvenilirlik, doğruluk, nesnellik, açıklık, özeleştiri, koruma, çevreye, doğaya ve canlı haklarına duyarlılık değerlerimizin temelini oluşturur.

Bunlardan yola çıkarak; Bilimsel araştırmaya bağlılık ve etik değerlere önem vermemiz değerlerimiz arasında yer almaktadır.

 

Şirketimizin öncelikli amaç ve hedefi:

Ankara Üniversitesinin öğretim üyelerince gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları, Üniversitemiz olanaklarının her anlamda üniversite-sanayi işbirliği anlayışıyla ülkemizin gelişme ve kalkınmasına sunulması, bu konularda Bölgemizce hızlı ve etkin şekilde gerekli koordinasyonun sağlanmasına yönelik hizmetlerin ilgililere arz edilmesidir.

Yukarı Çık