Teknokent Haberleri

Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Potansiyelinin Tespit Edilmesi, Tanıtılması ve Harekete Geçirilmesi

By 17 Şubat 2012 No Comments

Bölgemizin Proje Ortağı olarak yer aldığı “Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Potansiyelinin Tespit Edilmesi, Tanıtılması ve Harekete Geçirilmesi” Projesi ile ilgili faaliyetlere başlanmıştır.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın ‘Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı 2011’ kapsamında desteklediği ‘Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Potansiyelinin Tespit Edilmesi, Tanıtılması ve Harekete Geçirilmesi Projesi’ isimli projede, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) potansiyelinin tespit edilmesi, harekete geçirilmesi, Ankara’nın teknoloji merkezi imajının tanıtılması, TGB’ler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun arttırılması ve TGB’lerin oluşturacağı kalıcı işbirliğine kurumsal kimlik kazandırılması hedeflenmektedir.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı koordinasyonunda yürütülecek 12 aylık projenin ortakları; Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş., Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş., Ortadoğu Teknopark Geliştirme Müh. İnş. Taah. ve Tic. A.Ş., Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ve Ankara Sanayi Odası’dır.

Proje, Ankara bölgesinin kalkınmasında önemli rol oynadığı düşünülen TGB’lerin ortak hareket etme istek ve çabalarının bir göstergesi olarak şekillenmiştir. Bilindiği üzere, mevcut TGB’ler halen bünyelerinde barındırdıkları Girişimcilere sundukları hizmetler aracılığıyla, söz konusu Girişimcilerin rekabet güçlerinin artırılmasında etkin rol oynamaktadırlar. Ancak, yabancı yatırımcıların bölgeye çekilmesi, bölge firmalarının ulusal ve uluslararası desteklerden daha fazla faydalanmasının sağlanması, girişim sermayesi fonlarının bölgeye çekilmesi, Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarının ürün ve ticari hizmetlere dönüştürülmesi gibi TGB’lerin mali ve idari gücünün ötesindeki faaliyetler için işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir.

Önerilen proje ile Ankara TGB’lerinin sahip oldukları potansiyelin tespit edilmesi ve bu potansiyelin hazırlanacak bir yol haritası ile harekete geçirilmesi planlanmakta, ortak gerçekleştirilebilecek faaliyetler için işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu faaliyetlere paralel olarak, Ankara’nın teknoloji merkezi imajının güçlendirilmesi yönünde gerçekleştirilecek çalışmalar aracılığı ile de kurulacak işbirliklerinin sürdürülebilirliği garanti altına alınacaktır.

12 aylık proje kapsamında ayrıca, proje ortaklarının/iştirakçilerinin ortak bir kurumsal kimlik oluşturmaları ve bu ortaklığın proje sonrasında da kalıcı olması beklenmektedir. Önerilen proje sonunda, Ankara TGB’lerinin Ankara’nın kalkınması yönünde birlikte hareket etmesi ve Ankara’nın tanıtımına ortak destek vermeleri hedeflenmektedir.