Teknokent Haberleri

Başkent’teki teknokentler güç birliğine gidiyor

By 9 Nisan 2012 No Comments

Ankara Üniversitesi TGB,  ASO Teknopark,  Bilkent Cyberpark,  Gazi Teknopark,  Hacettepe Teknokent ve ODTÜ-Teknokent arasında işbirliği protokolü imzalandı -Ankara Valisi Yüksel: -”Bu imzadan sonra süratle bir yol haritası yapacağız ve bu harita, bizi  ‘Ankara Bilişim Vadisi’ne götürecektir”

Ankara’da bulunan; Ankara Üniversitesi TGB, ASO Teknopark, Bilkent Cyberpark, Gazi Teknopark, Hacettepe Teknokent ve ODTÜ-Teknokent arasında işbirliği protokolü imzaladı.
İmza töreni, Ankara Valisi ve Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Alaaddin Yüksel’in katılımıyla yapıldı.
Yüksel buradaki konuşmasında, protokolle Başkent’teki teknokentlerin işbirliği içinde çalışması, ulusal ve uluslararası platformda ortak hareket etmesinin hedeflendiğini belirtti. Bu yolun, Ankara’nın bilişim vadisi hayalinin de başlangıcı olduğunu dile getiren Yüksel, kentin bu hayali uygulayacak potansiyeli bulunduğunu vurguladı.
Türkiye’de teknokent çalışmalarının 2001’de ODTÜ’nün öncülüğünde başlatıldığını, bugün ülkedeki 45 teknokentin 6’sının Ankara’da bulunduğunu kaydeden Yüksel, Başkent’teki teknokentlerin patent sayısı, yabancı ortaklı firma ve Ar-Ge çalışanları açısından önemli paya sahip olduğunu söyledi. Yüksel,Ankara’daki teknokentlerin, özellikle yazılım ve bilişim, savunma, medikal, elektrik, tıp, biyomedikal gibi alanlarda öne çıktığına dikkati çekti.
Teknokentlerdeki 10 bin 421 Ar-Ge personelinin yüzde 57’sinin Ankara’da istihdam edildiğini belirten Yüksel, kentin ülkenin en büyük insan kaynağı potansiyeline sahip olduğunu, bu noktada sorulması gereken sorunun; kentteki altyapı ve beşeri sermeyaye karşı işbirliğine neden geç kalındığı olması gerektiğini söyledi.
Yüksel, bundan sonra yeni bir yol haritasının hazırlanacağını belirterek, ”Biraz sonra imzayı atacağız ama o da yetmiyor. Şimdi bu buluşmadan, imza töreninden sonra süratle bir yol haritası yapacağız ve bu harita bizi Ankara Bilişim Vadisine götürecektir” dedi.
Başta üniversite rektörleri, teknokent yöneticileri olmak üzere buluşmaya katkı sağlayan herkese teşekkür eden Yüksel, ”Ankara bilişim vadisine ev sahipliği yapmaya hazırdır” dedi.

-”Türkiye’de böyle bir işbirliği ilk kez gerçekleştiriliyor”-

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir Uzkurt da teknokentler konusundaki çalışmalarda Ankara’nın öne çıktığını belirterek, ”Ankara’nın önemli bir inovasyon merkezi haline dönüştüğü bir gerçektir.Ankara Kalkınma Ajansı’nın Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı 2011 kapsamında desteklediği Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Potansiyelinin Tespit Edilmesi, Tanıtılması ve Harekete Geçirilmesi Projesiyle de Ankara’daki teknokentler güçbirliğine giderek, Ankara’nın bu özelliklerinin daha iyi tanıtılması için çalışmalar yapmayı amaçlamaktadırlar” dedi
Uzkurt, teknokentler arasında böyle bir işbirliğinin Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, bunun diğer illere örnek oluşturacağını söyledi.

-İşbirliğine kurumsal kimlik kazandırılacak-

Başkent’teki teknokentleri temsilen konuşma yapan ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş, işbirliğinin temeli ve hedefleri hakkında bilgi verdi.
Teknoparkların, teknoloji odaklı kümelenmeler olduğunu ifade eden Kızıltaş, ülkenin teknolojik düzeyinin yükselmesi ve teknolojik ürünlerin ihracatının artmasında önemli rol oynadığını anlattı.
Kızıltaş, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’nın 2001’de yürürlüğe girdiğini ve 2012 başı itibariyle ülkede 32’si aktif 45 teknopark bulunduğunu belirtti. Başkent’teki altı teknoparkın da beşinin şu anda faal olduğunu, ASO Teknopark’ın kuruluş sürecinin devam ettiğini belirten Kızıltaş, oluşturdukları işbirliği hedeflerini şöyle sıraladı:
”İşbirliği ve koordinasyonu arttırmak; işbirliğine kalıcı bir kurumsal kimlik kazandırmak; teknokentler arası işbirliğini pekiştirecek bir yönetişim modelinin geliştirmek ve bu modelle Türkiye’deki diğer bölgesel kümelenmelere örnek teşkil etmek; teknopark paydaşlarının ihtiyaçlarına yönelik bir yol haritası çıkarmak; bölgeye daha fazla yerli ve yabancı yatırımcı çekmek, Ankara’nın teknolojinin başkenti olması konusundaki marka değerini arttırmak.”

(A.A)