1. Adım

Teknokent Argeportal Sistemi Kullanıcı Kaydı

Argeportal sekmesine giriş yaparak kullanıcı kaydı oluşturunuz

2. Adım

Ön Başvuru

2. Teknokent Başvuru ve Şirket Yönetim Sistemi’ne giriniz

3. Ön Başvuru Sistemi’ne giriniz

4. “Yeni Ön Başvuru” oluştur bölümüne girerek bilgileri doldurunuz

3. Adım

Başvuru

5. Ön başvuru onayı alındıktan sonra firma sorumlusu ile görüştükten sonra “Başvuru Sistemi” ne giriniz

6. Onaylanan ön başvurunuz için “Düzenle” linki aracılığı ile giriş yaparak gerekli bölümleri doldurunuz

4. Adım

Kira Sözleşmesi Hazırlanması

Ankara Üniversitesi Teknokent Başvuru Formu Teslim Tutanağı ve eklerinin teslim edilmesi.

5. Adım

Belgelerin Teslim Edilmesi

Ankara Üniversitesi Teknokent Başvuru Formu Teslim Tutanağı ve eklerinin teslim edilmesi.

Süreç

1

Firmaların 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili yönetmeliğin koşullarına uymaları gerekir.
2

Ankara Üniversitesi Teknokent’te yer alacak firmaların ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmaları ve bu amaca yönelik etkin Ar-Ge ve yazılım geliştirme çalışmaları yürütmeleri gerekir.
3

Firmaların kabulünde yürütülecek projelerin teknolojik niteliği, ülke ekonomisinin rekabet edebilirliğine katkısı değerlendirilir. Değerlendirmelerde firmanın, projelerin niteliğine uygun insan kaynağı, mali kaynağı, yönetim deneyimi ve gerçekleştirilmesi hedeflenen projelere ilişkin olarak, üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer firmalar ile işbirliği olan, projenin ihracat potansiyeli, nitelikli işgücüne istihdam yaratma potansiyeli dikkate alınır.
4

Ön değerlendirmede uygun bulunan firmalar ile iletişime geçilir ve “Başvuru Formu” doldurulması istenir.
5

Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetici A.Ş. firmanın başvurularının değerlendirilmesi için Ankara Üniversitesi öğretim elemanlarından oluşan Ankara Üniversitesi Teknokent’te gerçekleştireceği Ar-Ge projelerinde uzmanlaşmış 3 (üç) kişilik bir hakem heyetine gönderir.
6

Hakem Heyeti proje bilgi formunu inceleyerek, kararını verir; hakem görüşleri, gerekçeleri ile birlikte kabul, ret ve koşullu kabul olmak üzere 3 (üç) şekilde olabilir. Kararın koşullu olması durumunda koşul/koşullar ayrıca belirtilir.
7

Başvurular, Hakem görüşleri çerçevesinde Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim Kurulu Kararı ret, koşullu kabul ya da kabul şeklinde olabilir. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen firmalar ile ilgili karar alır.