Teknokent Haberleri

Bilgi İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP)

Bilgi İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) 2012 Yılı Çağrısı ile ilgili toplantı, bilgi toplumu alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile teknoloji geliştirme bölgelerinin katılımıyla Kalkınma Bakanlığı’nda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda ICT PSP Programı hakkında genel bir bilgilendirmenin yanı sıra 3 Şubat 2012 tarihinde açılan 2012 yılı çağrısı hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Çağrının kapanış tarihi 15 Mayıs 2012 olarak belirlenmiştir.

ICT PSP Nedir?

Bilgi İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP), Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) adı altındaki üç alt programdan biridir. Yedi yıllık dönem için (2007 – 2013) yaklaşık 730 milyon Avro bütçe ayrılmış olup, rekabetçi ve yenilikçi bir bilgi toplumu, tek Avrupa bilgi alanının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) topluma yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Katılımcı Ülkeler; Avrupa Birliği Üye Ülkeleri, Avrupa Ekonomik Alanı, İzlanda, Linchestain, Norveç, Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Makedonya’dır. Türkiye ICT PSP için 2009 yılında taraf olmuştur. Türkiye’nin 2011 çağrısı için ulusal bütçeden 1.640 bin Avro ayrılmış ve 10 projeden 15 Türk paydaş desteğe hak kazanmıştır. Sonuçta toplam hibe 2.674 bin Avro olmuştur. ( %163 geri dönüş)

Kimler Proje Başvurusunda Bulunabilir?

 • Merkezi & yerel kamu kurum ve kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Büyük, Küçük, Orta ölçekli işletmeler
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Meslek örgütleri

Hangi Alandaki Çalışmalar Desteklenir?

 • Sağlık, yaşlanma ve içerme için BİT
 • Sayısal Kütüphaneler
 • e-Devlet ve yönetişim
 • Enerji verimliliği, çevre ve akıllı hareketlilik için BİT
 • Kamu Kesimi Bilgisi
 • Makine Çevirisi
 • İnternet Gelişimi ve Güvenliği
 • Akıllı Kentler

 

Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi İnternet Sitesi için tıklayınız: http://www.bilgitoplumu.gov.tr/ictpsp.aspx

Toplantı notları ve detaylı bilgi için; Ceren Civelek – ceren @ ankarateknokent.com