Bölüm 1

Bir Nefeste Ankara Üniversitesi Teknokent

Ankara Üniversitesi Teknokent hakkında hızlıca bilgi sahibi olmanız için Teknokent ve TTO olmak üzere iki bölümlük içerik hazırladık. Keyifli okumalar

Hakkında

Ankara Üniversitesi Teknokent 14.05.2007’de kurulmuş olup, Teknokent bünyesinde firmalar 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Ar-Ge faaliyetlerine başlamışlardır

139000

Metre Kare Yapılaşmaya Uygun Alan

30000

Metre Kare Kapalı Alan

120

Firma

Üniversitenin Gücü Teknokente Güç Katıyor

Ankara Üniversitesi özellikle yaşam bilimleri alanında; Türkiye’nin en güçlü Ziraat ve Veteriner, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerine sahip olmakla birlikte önemli altyapılarını bünyesinde barındırmaktadır.

18

Fakülte

14

Enstitü

11

MYO

49

Araştırma Merkezi

4000

Araştırmacı

Üniversitemizin Öne Çıkan Enstitü ve Merkezleri

Ankara Üniversitesi’nin 18 Fakülte, 14 Enstitü, 11 MYO, 49 Araştırma Merkezi ve 4000’in üzerinde araştırmacısı ile toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanlarında tüm bilimsel altyapısıyla birlikte çalışmaya hazırız.

  • Biyoteknoloji Enstitüsü
  • Beyin Araştırmaları Merkezi
  • Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü
  • Kök Hücre Enstitüsü
  • Kordon Kanı Bankası
  • Radyofarmasötik Ar-Ge Tesisi
  • Medikal Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Akıllı Sistemler Uygulama Merkezi

Gölbaşı Yerleşkesi

Teknokent-Gölbaşı yerleşkesinde 2017 yılında temeli atılan ve 4.224 metrekare kapalı alanı olan “Yeni Kuluçka Merkezi ve Ar-Ge Binası” 2018 yılında tamamlanmış ve kullanıma açılmıştır. Bölge arazisinde; kulak-burun-boğaz, baş boyun ve kafa tabanı cerrahisi eğitim ve öğretimi için diseksiyon, plastinasyon, morfoloji ve uzaktan eğitim laboratuvarlarının kurulması ve geliştirilmesi amacıyla yap-kullan-devret modeli ile inşa edilen 1000 metrekare alana “Kulak Burun Boğaz Anatomi Merkezi” kurulması faaliyetleri son safhasına gelmiştir. Merkezin 2020 ilkbaharında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Bölgemizde 2500 metrekare alanda yapılması planlanan savunma sanayi ve biyoteknoloji üzerine faaliyet gösterecek yeni bir yap-kullan-devret modeli inşaat faaliyetleri başlamış olup 2020 yıl sonunda binanın faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Bu yapılaşmalar dışında 2020 yılında temeli atılacak ve 2020 sonbaharında faaliyete geçirilmesi planlanan ek bina için ruhsatlandırma süreçleri devam etmektedir.

4224

Yeni Kuluçka Merkezi ve Ar-Ge Binası

1000

Kulak Burun Boğaz Anatomi Merkezi

2500

Yap kullan devret modeli Biyokuluçka Binası
Tematik Teknokent

Tarım, Hayvancılık ve Gıda Merkezi

Ankara Üniversitesi Teknokent, Ankara Üniversitesi ile örtüşen yeni vizyonu ile son yıllarda, bağlı bulunduğu Üniversitenin güçlü yönünü faydaya dönüştürmek amacıyla “Yaşam Bilimleri” alanına öncelik vermiş bu konularda ihtisaslaşmaya yönelmiştir. Bu vizyon çerçevesinde 2017 yılında “Tarım, Hayvancılık ve Gıda Merkezi” adıyla Türkiye’nin tarım, hayvancılık ve gıda alanındaki ilk Tematik Teknokenti faaliyete geçirilmiştir. Sağlık alanında tematik yapılanmayla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

Tarım, Hayvancılık ve Gıda Merkezi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunan AgriGenomik Merkezi ile amaçlanan, KOBİ’lere Ar-Ge yetkinliği sağlamak amacıyla danışmalık destekleri verilmesi, yeni fikirler ve teknolojiler üretilmesi için laboratuvar Ar-Ge alanları oluşturulması, bu laboratuvarların, tematik alanlar özelinde kavram doğrulama aşaması testleri için bir platform olarak hizmet sağlaması ve sertifikasyona yönelik akredite test ve analiz hizmetlerinin verilmesi şeklindedir. Tarım-Gıda-Hayvancılık sektörlerinde gerçekleştirilecek olan genom araştırmaları için gerekli altyapıyı sağlaması sayesinde ileri düzey girişimcilerin tercih edeceği bir altyapı olacak olan Merkez ile birlikte Ankara Üniversitesi Gıda-Tarım-Hayvancılık Ek Alanı’nda bu sektörlere özel bir kuluçka programı tasarlanacak ve yürütülecektir. İhale süreçleri ve altyapı kurulumunun devam ettiği merkezin 2020 sonunda faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.

Firmalar

Yazılım ve Bilişim Teknolojileri

Mühendislik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık

Tıp ve Eczacılık

Firmalar 2019 yılında yaklaşık toplam 220 milyon TL’lik bir gelir elde etmiştir. Firmalar TÜBİTAK, KOSGEB gibi destek mekanizmalarından 2019 yılında 35 milyon TL üzeri mali destek almaya hak kazanmıştır. Yine 2019 yılında faaliyet gösteren firmalara yürüttükleri ar-ge faaliyetleri kapsamında 18 milyon TL’lik muafiyet imkanı sağlanmıştır. Ankara Üniversitesi Teknokent %99 üzerinde bir doluluk oranına sahiptir

1000

Personel

280

Proje

550

Ürün

130

Fikri Ve Sınai Mülkiyet

Ön Kuluçka Merkezi

İş fikri sahibi girişimci adaylarına hizmet veriyor.

Genç Girişim Yönetişim Derneği ve Tarnet A.Ş. katkılarıyla yenilenen Ön Kuluçka Merkezi 2020 yılı Şubat ayında faaliyete girmiştir. Yaklaşık 200 metrekare alanda konumlandırılan Ön Kuluçka Merkezi, modern iç mimarisi, eğitim altyapısı, toplantı masaları, B2B görüşme alanları, sınırsız ve limitsiz internet altyapısı ve daha bir çok teknik imkanıyla girişimci adaylarına hizmet vermektedir. Ankara Üniversitesi öğrencileri arasında girişimciliği yaygınlaştırmak adına bu öğrenciler merkezden ücretsiz yararlanmaktadır.

Prototip Atölyesi

Gölbaşı yerleşkesinde girişimcilerin kullanımına açık Prototip Atölyesi bulunmaktadır. Bu atölyede elektronik, mekanik ve biyokimyasal prototiplerin üretilmesine uygun altyapı bulunmaktadır. 2018 yılında açılan “İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı” kapsamında kurulan Prototip Atölyesi saatlik ya da günlük olarak kiralanarak bölge içindeki ve bölge dışındaki girişimcilere uygun fiyatlarla hizmet vermektedir.

Öne Çıkan Bazı ARGE Çalışmaları

Yaşam Bilimlerinde Öncü Teknokent mottosuyla faaliyet gösteren Teknokent’te yer alan firmaların bazı önemli ar-ge çalışmalarına aşağıda yer verilmiştir

TÜRKSAT A.Ş.

Bilişim departmanı ve Uydu departmanı ile ilgili ar-ge direktörlükleri Gölbaşı kampüsünde faaliyet göstermektedir. E-devlet projesi bölgede geliştirilerek faaliyete alınan ve tüm vatandaşlar tarafından takdirle karşılanan bir platformdur. Firma aynı zamanda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının dijitizasyon süreçlerine destek vermekte ve bu faaliyetlerini bölgede sürdürmektedir. Uydu kısmında ise Türksat 6A uydusunu geliştiren ekip ar-ge çalışmalarını bölgemizde yürütmektedir. Bölge ekosistemine önemli katkı sağlayan Türksat A.Ş. sayesinde mini bir tedarik zinciri kurulmuş ve bölgede faaliyet gösteren diğer firmalarla işbirliği sağlanmıştır.

Biovalda Sağlık Teknolojileri

Akademik spin-off firmalarından olan Biovalda Sağlık Teknolojileri patent ve marka tesciline sahip olduğu HEMAGRAFT® isimli ürünüyle biyogreft üretimi tekniği konusunda önemli bir teknolojiye sahiptir. HEMAGRAFT®, insan kanı kullanılarak üretilen rejeneratif özellikte, kan ve doku ile uyumluluk gösteren çok amaçlı, patentli biyogreft platformudur. Onarımı hedeflenen farklı tipteki dokuların gerektirdiği sertlikte veya esneklikte, istenilen boyut, form, geometri, gözeneklilik ve bileşimlerde üretilebilmektedir. HEMAGRAFT®, Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş. bünyesinde tasarlanmış ve dört yıllık bir süreç içerisinde geliştirilmiştir.

Yonca Teknoloji

Uzun süredir bölgede faaliyet göstermekte olan Yonca Teknoloji isimli firma ise Türkiye’nin yerli ve milli ilk toprak nem sensörünü geliştirmektedir. Toprak altı analizler ile tarımda önemli bir verimlilik artışı hedefleyen ürün sayesinde çiftçilerin bitkileri strese girmeden duruma müdahale edebilecekleri bir karar destek mekanizması oluşacaktır.

Trimail Biyolojik Tarım

Yine tarım alanında faaliyet göstermekte olan bir diğer girişim Trimail Biyolojik Tarım ise tarımda pestisit gibi zararlı ilaçların kullanımını minimize edecek tamamen doğal bir yöntem geliştirmiştir. Zararlı parazit ve böceklerle mücadelede yararlı böceklerin kullanımını amaçlayan firma bu konuda yaptığı pilot çalışmalarla önemli bir yol katetmiştir. Ephestia kuehniella ve Trichogramma evanescens adlı organizmaları başarı ile üreten firma ekolojik tarım alanında pazar payını yükseltmektedir.

RFTR

RFTR, önde gelen savunma sanayii şirketlerinde güç yükselteç sistemleri alanında sistem, kart ve bileşen seviyesinde 10 yılı aşkın bir süreçte tasarım ve prototipleme gerçekleştirmiş bir ekipten oluşmaktadır. Çok çeşitli frekans bantlarında kilowatt mertebesinde güç seviyelerine ulaşabilen elektronik harp, radar ve iletişim yükselteçleri konusunda tüm tasarım ve üretim aşamalarını tecrübe etmiş bir firma olarak teknokentimizde yer almaktadır.

Kamrusepa l Samyoung

Radyofarmasotik üretmek ve bu alanda AR-GE çalışmaları yapmak amacıyla kurulan bir Türk-Kore ortaklığıdır. Kalite ve teknoloji düzeyi bakımından uluslararası standartlarda üretime sahip olan bölgedeki tek firmadır. Kamrusepa-Samyoung sunduğu yüksek kalitedeki hizmetiyle, kullanıcıların ihtiyaçlarını en güvenli ve en hızlı şekilde karşılayarak, ülkemiz standartlarını uluslararası seviyeye taşımak amacıyla kurulmuş olan uluslararası bir ortaklıktır. Radyofarmasi alanındaki ürün portföyünü tamamlamak için yerli sanayi ile işbirliği çalışmaları devam etmektedir.

InseFish

INSEFISH Su Ürünleri, kendi ürettiği böcek unu ile formüle ettiği üstün kaliteli akvaryum balığı yemlerini Türkiye’de ilk kez geliştiren firmadır. Ar&Ge ve üretim ekibimiz tropikal türler, çiklet türleri, vatoz gibi balıklar için toz, granül ve pelet yemler dışında müşteri talebine özel yem formülasyonu ve imalatı da gerçekleştirmektedir. Ürünlerimizin kalitesi her aşamada laboratuar testleri ve analizler ile kontrol edilmektedir.

RefGen Biyoteknoloji

RefGen Biyoteknoloji, ülkemizde yaşam bilimleri konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmayı, moleküler araştırma yöntemlerinde kullanılabilecek ürünler geliştirmeyi ve ülkemiz ekonomisine yüksek katma değer yaratmayı amaçlayan bir biyoteknoloji firmasıdır.