Şebnem Doğan

Teknokent Genel Müdürü ve TTO Yöneticisi

Sektör Uzmanları

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gölbaşı

Seviye Yıldız

Sektör Uzmanı

seviyeyildiz@ankarateknokent.com

Alparslan Koçubez

İş Geliştirme Uzmanı

alp.kocubez@ankarateknokent.com

Gıda Tarım ve Hayvancılık Merkezi, Keçiören

Özge Özgüven

Sektör Uzmanı

ozgeozguven@ankarateknokent.com

İdari İşler

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gölbaşı

Volkan Köroğlu

İdari İşler

idare@ankarateknokent.com

Gıda Tarım ve Hayvancılık Merkezi, Keçiören

Mustafa Uyanık

İdari İşler

mustafauyanik@ankarateknokent.com

Mali İşler

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gölbaşı

Volkan Kılıç

Mali İşler

muhasebe@ankarateknokent.com

Ufuk Aran

Mali İşler

ankur@ankarateknokent.com

Prototip Lab & Teknik Ekip

Furkan Öz

Prototip Lab Sorumlusu

furkan.oz@ankarateknokent.com

Giray Karatay

Teknik Sorumlu

teknik@ankarateknokent.com

Yönetici Asistanları

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gölbaşı

Müge Karabulut

Yönetici Asistanı

info@ankarateknokent.com