Şebnem Doğan

Teknokent Genel Müdürü ve TTO Yöneticisi

Dr. Nilsun Hasançebi

Kurumsal Gelişim ve İşl. Yön. Dir.

nilsun.hasancebi@ankarateknokent.com

Gölbaşı Yerleşkesi

Alparslan Koçubez

Kurumsal Gelişim Koordinatörü

alp.kocubez@ankarateknokent.com

Gölbaşı Yerleşkesi

Seviye Yıldız

Kurumsal İletişim Koordinatörü

seviyeyildiz@ankarateknokent.com

Gölbaşı Yerleşkesi

Özge Özgüven

Kurumsal İlet. ve Rap. Koord.

ozgeozguven@ankarateknokent.com

Keçiören, Gıda Tarım ve Hayvancılık Merkezi

Müge Karabulut

Sektör uzmanı

muge.karabulut@ankarateknokent.com

Gölbaşı Yerleşkesi

Beyza Nur Ulusoy

Uzman Yardımcısı

info@ankarateknokent.com

Gölbaşı Yerleşkesi

İdari İşler

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gölbaşı

Volkan Köroğlu

İdari İşler Koordinatörü

idare@ankarateknokent.com

Gıda Tarım ve Hayvancılık Merkezi, Keçiören

Mustafa Uyanık

İdari İşler Müdürü

mustafauyanik@ankarateknokent.com

Mali İşler

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gölbaşı

Volkan Kılıç

Mali İşler Müdürü

muhasebe@ankarateknokent.com

Ufuk Aran

Mali İşler Sorumlusu

ankur@ankarateknokent.com

Özlem Cüma

Mali İşler Uzm. Yard.

ozlem.cuma@ankarateknokent.com

Prototip Lab & Teknik Ekip

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Gölbaşı

Furkan Öz

Prototip Lab Sorumlusu

furkan.oz@ankarateknokent.com

Giray Karatay

Teknik Sorumlu

teknik@ankarateknokent.com

Ergun Çiftçi

İnşaat Mühendisi

ergunciftci@ankarateknokent.com