Tarihçe

Ankara Üniversitesi Teknokent ise Cumhuriyetin ilk üniversitesinin Araştırma, Geliştirme ve Bilim Parkı olarak üniversitenin ilkelerinden ayrılmadan, Üniversitenin değerlerini kendi misyon ve değerleri ile daha ileriye taşımak için Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ( Ankara Üniversitesi Teknokent) ana sözleşmesi 14.05.2007 tarih 6807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak tüzel kişilik kazanmıştır. Teknokent bünyesinde firmalar 1 Ağustos 2009 tarihinden itibaren Ar-Ge faaliyetlerine başlamışlardır.

Teknokent  toplam kapalı alanı 2009 yılında 4.000,00 m2 ile hizmete açılmıştır. Bölge’ nin kurulu kapasitesinin tamamen dolması nedeniyle, kapasitenin yeni kapalı alan yüzölçümünün artırılması için yeni inşaat yatırımına ihtiyaç duyulmuş,  bu amaçla, Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi ve yeni firmaların kullanımına hizmet verecek 8.300,00 m2 kapalı alanı olan yeni bir bina 2013 Aralık ayında tamamlanmıştır. Bina toplam 84 adet ofis mahaline, 400 kişilik kapasiteye sahip konferans salonuna ve 200 kişinin faydalanabileceği kafeterya alanına sahiptir. Böylelikle Ankara Üniversitesi Teknokent toplam kapalı alanı yaklaşık 15.000 metrekareye, ofis sayısını 140’ a çıkarmış ve sosyal alanlarını da çoğaltarak çalışmalarına devam etmektedir.

Ankara Üniversitesinin ana hedefi “Yaşam Bilimleri” konusunda Türkiye ve çevre ülkelerde öncü teknokent olmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Ziraat ve Veteriner fakülteleri yanında yaklaşık 22.000 metrekare ek alan başvurusu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. 2016 yılının ikinci yarısında ülkemizin ilk tematik teknokenti olan ek alanımız “Tarım,Hayvancılık ve Gıda Merkezi” hizmete girmiştir.Bu sayede Ankara Üniversitesi’nin öncü ve lider konumda bulunduğu ilgili alanlarda  çalışan akademisyen ve firmaların teknokent bünyesinde projelerini daha verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlanacaktır.

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Ankara TTO) Haziran 2013’de Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. bünyesinde kurularak çalışmalarına başlamıştır. Ankara TTO’ nun mevcut alanı 30 m2’den kuluçka merkezleriyle birlikte 300 m2’ye çıkartılmıştır. Ayrıca, Ön-Kuluçka için 100 m2 yer ayrılarak Ön-Kuluçka programları başlamıştır. Teknokent toplam: 115.000 m2 olan yapılaşmaya uygun geniş arazi, Yap-İşlet-Devret modeline uygundur. Bu kapsamda; Güney Kore ortaklı firmanın Yap-işlet modeli ile de yaklaşık 1. 750 metrekare kapalı alanı olan bir Nükleer Tıp Laboratuvarı bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi’ nin geleneklerinden güç alan esnek yapısı, 16 fakülte, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu ve 1 devlet konservatuvarı; 27 araştırma merkezi, 13 enstitüsü ve nitelikli bilim insanları ile işbirliği imkanı nedeniyle Ankara’ da sadece Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan; Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri ile Biyoteknoloji, Kök Hücre, Adli Bilimler Enstitüleri ile işbirliği yapma olanağı olduğu için Ankara Üniversitesi Teknokent’ i yaşam bilimleri konusunda, Türkiye’ nin öncü Teknokent’ i  olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Teknokent, Ankara Üniversitesi’ nin  öğretim üyelerince gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları, bilgi ve akademik alandaki birikimini sanayi ile buluşturarak ülkemizin gelişme ve kalkınmasına sunmak, ülke ekonomisine yapacağı katkı için gerekli Üniversite-Sanayi işbirliğinin hızlı ve etkin bir şekilde koordinasyonun sağlanmasına yönelik hizmetler vermekte ve bu hizmetleri en etkili bir şekilde kullanmaya çalışmaktadır.

Teknokent, 115.000 metrekare alana kuruludur. Bu alanda toplam kapalı alan 15.000 metrekare olması nedeniyle Teknokent daha 100.000 metrekare yeni kapalı alan yapmaya ve büyümeye müsaittir. Bu bağlamda, Teknokent’ in tamamının genel yerleşim mimari projesi hazırlanmıştır. Yaşam bilimlerinde öncü olmak isteyen Teknokent, sektörel bazda küme Ar-Ge firmalarının yerleşimi için modeller geliştirmektedir. Teknokent’ in mevcut mekan potansiyelinin uzun vadede en doğru şekilde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konusundaki çalışmalar kapsamında, Teknokent fiziksel gelişimine ve hedeflerine uygun mekânsal stratejilerin belirlenmesi için çalışmalar devam etmektedir. Sosyal yaşam alanı için; kongre merkezi, sağlık hizmeti, misafirhane, alışveriş alanı gibi alanlar yaratmak için altyapı çalışmaları planlanmaktadır.

Yukarı Çık