Covid-19 salgını nedeniyle Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde alınan önlemler & 1 haziran itibariyle başlatılan uygulamalar

Ankara Üniversitesi Teknokent olarak COVID-19 salgını süresince aldığımız çeşitli önlemler sayesinde kampüsümüzde olumsuz bir durumla karşılaşmamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde gösterdiğiniz çaba ve önlemlerimize uyum konusunda destekleriniz için hepinize teşekkür ederiz. Sizlerin salgından ekonomik olarak etkilenmeden çıkması sizin kadar bizim de arzumuzdur. Bu kapsamda 31 Mayıs’a kadar uzatılan uzaktan çalışma ve devamında 1 Haziran – 30 Haziran arası istihdam edilen personel sayısının %50’sini geçmemek üzere uzaktan çalışmaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından müsaade edilmiştir.

Bu kapsamda Haziran ayı muhtasar formlarında dışarıda geçen süreler bölümünde her personel için maksimum 15 gün uzaktan çalışma yapacak şekilde giriş yapabilecektir. COVID-19 salgınında kuluçka süresinin 14 gün olduğu düşünüldüğünde 14-14 şeklinde vardiya sisteminde çalışmanızı önermekteyiz. Bu şekilde hastalığı muhtemel kapmış kişilerin izolasyonu sağlanabilecektir. 1 Haziran’a kadar aktif olan tüm personellere e-posta yolu ile “Ankara Üniversitesi Teknokent Covıd-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme Ve Kontrol Eylem Planı ve Kılavuzu” gönderilecektir. Ayrıca personellerinize Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli mecralarda yayınlanan eğitim materyallerini izletmenizi önermekteyiz.

Yaşadığımız bu normalleşme sürecinde olumsuz bir durumla karşılaşmamak, çalışan sağlığının korunması ve sonuç olarak firmalarımızın iş kapasitelerinin azalmaması adına 1 Haziran – 15 Haziran arası ve 15 Haziran – 30 Haziran arası iki dönemde çeşitli önlemler tarafımızca uygulamaya alınmış olup,  aşağıda verilmiştir.

1 Haziran – 30 Haziran arası uygulanacak önlemler

 • Teknokent’in tüm ortak alanları 90 gün etkili dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmuştur.
 • Teknokent kampüslerine kurye ve kargo şirket personelleri giremeyecek, tüm kargolar ya da paketler nizamiye girişinden firma personelleri tarafından teslim alınacaktır.
 • Binalar içerisinde uygun görülen yerlere el dezenfektanı konulacaktır.
 • Görünen yerlere salgın önleme ile alakalı çeşitli uyarılar asılacaktır.
 • Havalandırma sistemleri sadece emiş modunda çalıştırılacaktır.
 • Ortak kullanım alanlarında (koridor, tuvaletler, ibadethane, sosyal alanlar vb.) maske takmak zorunludur. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.
 • Kampüs içinde tüm personelin 1,5 m fiziki mesafe kuralına uyması sağlanacaktır.
 • Ofislerin doğal hava sirkülasyonunu sağlamak adına günde en az 3 defa 15’er dakika havalandırılması gerekmektedir.
 • Ofislerde ortak kullanılan ekipmanların ve yüzeylerin her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi gereklidir.
 • Ofis içi çalışma düzeninde 1,5 metre kuralına uyabilmek için çalışan başına yaklaşık 10 metrekare alan ayrılması, çalışma masalarının birbirinden ayrıştırılması veya yeterli aralık konularak personel çalıştırılması konusunda hassasiyet gösterilmesi beklenmektedir.
 • Semptom gösteren personelin izolasyonu ve sağlık kurumları ile irtibat ile tahliyesi sağlanmalıdır. Bu personel ile temas eden diğer personelin 14 günlük izolasyonu gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
 • Kullanılmış Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve muhtemel ya da teyitlenmiş vakanın temas ettiği atıklar Tıbbi Atık statüsündedir. Tıbbi atıkları ayrıştırmak ve ayrı, sızdırmaz bir poşette bertaraf etmek firmanın sorumluluğundadır.
 • Kampüs girişinde güvenlik görevlileri tarafından kampüse giren her kişinin ateş ölçümü yapılacak, 38 derece ve üzerinde ateşi tespit edilen kişiler kampüse alınmayacak ve sağlık kuruluşlarına başvurması istenecektir. Bu konuda hassasiyet göstermenizi önemle rica ederiz.
 • Danışmadaki lobi, toplantı salonları, konferans ve seminer salonları bu süre zarfında kullanılmayacaktır.
 • İbadethanelerde aynı anda sadece 1 kişinin ibadet etmesine müsaade edilecektir, ibadet esnasında maske takılması zorunludur, ibadet edecek personelin kişisel seccadesini kullanması önerilmektedir.
 • Asansörler kullanıma kapatılacak, sağlık sorunu olan ya da engelli personelin kullanmak istemesi durumunda yönetim ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
 • Kampüslere misafir araç girişi yapılmayacaktır. Araç giriş sistemine tanımlanmamış araçların yönetim ile iletişime geçerek tanımlanması gerekmektedir.
 • Tuvalet ve lavabolar temizlik personellerimiz tarafından çalışma günlerinde günde 3 defa dezenfekte edilecektir.

1 Haziran – 15 Haziran arası uygulanacak önlemler

 • Yemekhane kullanıma kapalı olacaktır. Personelin yemek ihtiyacını kampüs girişine yemek getiren civardaki lokantalardan ya da daha sağlıklı olması adına evden getirmesi önerilmektedir.
 • 8-15 Haziran arası yemekhane paket olarak servise başlayacaktır.
 • Firmalara gelecek ziyaretçiler için önceden yönetime bilgi verilecek ve onaylanan kişiler ateşi ölçülerek ve maske takmaları sağlanarak kampüse alınacaktır.
 • Yönetici şirket personeli ile yüz yüze görüşme yapılmayacak ve bilgi akışı/iletişim dijital kanallarla sağlanacaktır.

15 Haziran – 30 Haziran arası uygulanacak önlemler

 • Şartların uygun olması koşulunda yemekhane kullanıma açılacak ve kişiler arası minimum 2 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni sağlanacaktır. Kapasitenin üstünde müşteri kabulü yapılmayacaktır. Yemekhanenin ofislere paket servis yapabilmesi sağlanacaktır.
 • Yemekhanelerde çay ve kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılması veya misafire servis elemanı aracılığıyla servis edilmesi sağlanacaktır. Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanacaktır. Tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılacaktır.
 • Firmalara gelecek ziyaretçilerin ateşi ölçülerek ve maske takmaları sağlanarak kampüse alınacaktır.
 • Yönetici şirket personeli ile yüz yüze görüşülmesi gereken konularda önceden randevu alınacak, minimum 2 metre mesafe sağlanarak, maske takılması zorunlu tutulacaktır.

Kampüs Dış Alanı İçin Alınan Önlemler

 • Kampüs girişinden başlamak üzere tüm açık alanlar, yay ve araç yolları dezenfektanlı su ile yıkanmıştır.
 • Güvenlik personeli sürekli olarak maske ve eldiven kullanmaktadır.
 • Kampüse misafir girişine izin verilmemektedir.
 • Kargo ve yemek siparişleri sadece kampüs girişinde teslim alınabilmektedir.

Kampüs İç Alanı İçin Alınan Önlemler

 • Tüm ortak alanlar, tuvaletler ve Teknokent ofisleri virüs ve bakterilere karşı dezenfekte edilmiştir.
 • Tüm mavi yaka personele İSG firması tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılması gereken temizlik önlemleri ile ilgili olarak eğitim verilmiştir.
 • Tüm mavi yaka personel maske ve eldiven ile çalışmaktadır.
 • Asansörlerin kapıları ve butonları, tuvaletlerin, ofislerin ve firmaların kapı kolları her gün genel temizlikten sonra çamaşır suyu ile ayrıca dezenfekte edilmektedir.
 • Bina girişlerine ve koridorlara dezenfektanlar yerleştirilmiştir.
 • Teknokent içinde yer alan panolar, tuvaletler, koridor olmak üzere toplam 22 lokasyona Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanmış, tedbir önlemleri ile ilgili afişler asılmıştır.

Bölge Geneli İçin Alınan Önlemler

 • Kampüs girişlerindeki güvenlik personeli tüm misafirleri temassız ateş ölçer ile kontrolünü sağlamaktadır
 • Bulaşıcı Hastalık (Covid-19) Acil Eylem Planı hazırlanarak, tüm personele bilgilendirme yapılmıştır.
 • Nisan ayı sonuna kadar planlanmış tüm etkinlikler iptal edilmiştir.
 • Ar-Ge personelinin teşvik kapsamında, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın verdiği izin çerçevesinde evden çalışabilmesi amacıyla yazılım düzenlemesi yapılmıştır.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 21.02.2020 tarihinde yayınladığı genelge uyarınca, bölgede yer alan kuluçka firmalarından ve ticari işletmelerden 2 ay süre ile (2020 yılı Nisan ve Mayıs ayları) kira alınmayacaktır.
 • Girişimcilerin Ar-Ge vizyonunu ve gayretlerini kaybetmemeleri adına, 1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 31 Mayıs 2020 tarihine kadar iki ay süreyle proje değerlendirme bedellerine %25 indirim yapılarak, Kuluçka firmalarının proje değerlendirme bedellerine indirilmiştir.
 • Bölgedeki restoranlar kapatılmış olup, tüm personele alışveriş çeki dağıtılmıştır.

İş Sürekliliği İçin Alınan Önlemler

 • Tüm seyahatler iptal edilmiştir.
 • Şirket araçları dezenfekte ettirilmiştir.
 • Girişimciler ile görüşmeler öncelikli olarak e-posta yoluyla ve/veya telefon ile yapılmaktadır.
 • Tüm personele kişisel dezenfektasyon için kolonya dağıtılmıştır.
 • Tüm toplantılar elektronik ortam üzerinden yapılmaktadır.
 • Verilen eğitimler webiner olarak düzenlenmektedir.
 • Personel için haftalık olarak izin, evden çalışma ve nöbetleşme çalışma planları uygulanmaktadır.
 • Ofiste çalışan personellerin toplu taşıma araçlarını kullanmasına izin verilmemekte olup, şirket araçları ile ulaşımları sağlanmaktadır. Personelin araç içinde maske takmaları sağlanmıştır.
 • Birebir yapılan ortak çalışmalarda koruma mesafesi sağlanmaktadır.
 • El sıkışmak, tokalaşmak ve öpüşmek yasaklanmıştır.
 • Kapalı alanlar sık sık havalandırılmaktadır.