TGB Kanunu ve Yönetmelikler

TGB Kanunları

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu - (6170 ve 6676 sayılı kanunların değişiklikleri işlenmiş hali) Görüntüle
5746 sayılı Ar-ge ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun - (6676 sayılı kanunun değişiklikleri işlenmiş hali) Görüntüle
6676 sayılı Kanun (Ar-ge faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun ile bazı kanun ve khk'lerde değişiklik yapılmasına dair kanun) Görüntüle
635 sayılı Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname [3/6/2011] Görüntüle
6170 sayılı TGB Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun [2/3/2011] Görüntüle
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu [16/05/2006] Görüntüle
3624 sayılı KOSGEB Kurulması Hakkında Kanun [12.4.1990] Görüntüle
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu [1964] Görüntüle
278 sayılı TÜBİTAK Kurulması Hakkında Kanun [17/7/1963] Görüntüle
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu [31/12/1960] Görüntüle
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) [2009] Görüntüle

TGB Yönetmelikleri

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [14.02.2017] Görüntüle
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği [10/8/2016] Görüntüle
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği [10/8/2016] Görüntüle
Gelir İdaresi Başkanlığı 5746 - 6 nolu tebliği 2016 (Ar-Ge ve Tasarım Vergi İndirimleri ve Teknogirişim) [30/09/2016] Görüntüle
Gelir İdaresi Başkanlığı 5746 -5 nolu tebligi 2016 (Damga vergisi ve harç) [30/09/2016] Görüntüle
Gelir İdaresi Başkanlığı 5746- 4 nolu tebligi (Gelir vergisi stopajı) [30/09/2016] Görüntüle
TGB’lerde SGK Prim Muafiyeti Genelgesi [25.09.2008] Görüntüle
1 Seri No'lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği [06/08/2008] Görüntüle
1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği [06/08/2008] Görüntüle
2 Seri No'lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği [24/03/2008] Görüntüle
Kurumlar Vergisi 6 No'lu Sirküler [15/03/2004] Görüntüle
Kurumlar Vergisi 1 No'lu Sirküler [28/10/2003] Görüntüle
Yukarı Çık