Teknokent Haberleri

Ankara Teknokent Kapasitesini 3 katına çıkardı

By 30 Ocak 2014 No Comments

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde, başta Ankara Üniversitesi olmak üzere Ankara’daki ilgili kurum ve kuruluşlarla temas kurulması, Ar-Ge projelerinin başarı öykülerinin paylaşılması, bu çalışmalarla Üniversite-Sanayi işbirliğine, ülke ekonomisine katkı yapacak gerekli ortamın sağlanması yönünde faaliyetlerde bulunulmaktadır.

Ankara Üniversitesi; geleneklerinden güç alan esnek yapısı, 27 araştırma merkezi, 13 enstitüsü ve nitelikli bilim insanları ile işbirliği imkanı sunmaktadır. Ankara’ da sadece Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri, Biyoteknoloji, Kök Hücre, Adli Bilimler Enstitüleri ile işbirliği yapma olanağı olması ve köklü Tıp Fakültesinin bulunması, Ankara Üniversitesi Teknokentini, yaşam bilimleri konusunda Türkiye’ nin öncü teknokentlerinden biri yapmaktadır.

Bölgemizin kurulu kapasitesinin tamamen dolması nedeniyle, kapasitenin yeni kapalı alan yüzölçümünün artırılması için yeni inşaat yatırımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi ve yeni firmaların kullanımına hizmet verecek 10.000 m2 kapalı alanı olan yeni bir bina 2013 Aralık ayında tamamlanmıştır. Binada toplam 90 adet ofis, 400 kişi kapasiteli konferans salonu ve 300 kişinin faydalanabileceği kafeterya alanı bulunmaktadır. Ar-Ge personeli ve akademisyenlerin yararlanabileceği 150 m2’lik bir fitness merkezi de mevcuttur. Yeni bina ile birlikte toplam 15.000m2 kapalı alana ulaşılmış olup 20, 30, 50, 60 m2 büyüklüklerinde 140’tan fazla ofis ile girişimcilerimize hizmet verilecektir.

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi de (Ankara TTO) Haziran 2013’de Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. bünyesinde kurularak çalışmalarına başlamıştır. Aralık 2013’de tamamlanmış olan ANKÜTEK A.Ş.’nin yeni binası ile ANKARA TTO’nun mevcut alanı 30 m2’den kuluçka merkezleriyle birlikte 500 m2’ye çıkartılmış ve üç adet kuluçka firması ile çalışmalarına devam etmektedir.

Teknokentimiz, 115.000 m2 alan üzerinde kurulmuştur ve daha 100.000 m2 kapalı alan yapmaya müsaittir. Yap, işlet, devret modeline açık ve yenilikçi ve ülke ekonomisinin katma değerine katkısı olacak Ar-Ge projeleri olan girişimciler ile işbirliğine hazırdır.

 

image01 image02 image03 image04