Bölüm 2

Bir Nefeste Ankara Üniversitesi Teknokent

Ankara Üniversitesi Teknokent hakkında hızlıca bilgi sahibi olmanız için Teknokent ve TTO olmak üzere iki bölümlük içerik hazırladık. Keyifli okumalar

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Ankara TTO Haziran 2013’te kurulmuş ve 2015 yılından itibaren her yıl yaklaşık bir milyon TL bütçe ile TÜBİTAK 1513 programı kapsamında desteklenmektedir. Ankara TTO, Üniversitemiz öğretim üyelerinin sanayiciler ile ortak proje yapmaları konusunda köprü vazifesi görmekte, sorumlu olduğu 5 modül kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir

Modülleri İncele
Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri

Modül 1

Ankara Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik ekosistemi içerisinde ve bölgemizde  Ulusal/uluslararası fon kaynakları, üniversite-sanayi işbirliği, fikri ve sinai mülkiyet hakları (FSMH) ve girişimcilik alanlarında farkındalık yaratmak için hedef odaklı eğitim ve organizasyonlar düzenlenmektedir. Bu eğitimlerden her yıl 1.000’in üzerinde akademisyen, öğrenci ve girişimci yararlanmaktadır.

Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetleri

Modül 2

Ankara Üniversitesi akademisyenleri ve teknokent firmaları için ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının tespiti, başvuru, sözleşme ve proje yürütme süreci ile ilgili destek verilmektedir.

Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetleri)

Modül 3

Ankara Üniversitesi akademisyenlerinin araştırma çıktılarının sanayiye uyarlanarak ekonomik ve sosyal katma değere dönüşmesi için arayüz görevi üstlenmekte, bağlantı kurulması, sözleşme hazırlıkları, FSMH paylaşımının yapılması ve proje süreçlerinin yönetimi konusunda destek verilmektedir.

Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri

Modül 4

Ankara Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve teknokentte faaliyet gösteren girişimcilere patent/faydalı model/tasarım tescil/marka tescil vb. stratejilerin geliştirilmesi, başvuru ve tescil süreçlerinde destek verilmektedir. Üniversite-Sanayi İşbirliği projeleri kapsamında Şubat 2020 itibariyle üniversitemizin 7 aktif lisans anlaşması bulunmaktadır. Şirketleriniz bünyesinde Ankara Üniversitesi akademik çıktılarını değerlendirmek üzere üniversitemizin patent portföyünü aşağıdaki linkten inceleyip ilgili patentler ve diğer olanaklar için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Modül 5

Girişimcilik faaliyetleri kapsamında Ankara Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri ile erken aşama girişimcilere Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri verilmektedir. Girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim, hızlandırıcı, mentörlük faaliyetleri yürütülmektedir. Aynı zamanda  üniversitemizin güçlü olduğu alanlarla paralel olarak “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” ile “Sağlık ve İyi Yaşam” alanlarında TÜBİTAK BİGG kapsamında Uygulayıcı Kuruluş olarak ankaBİGG programını yürütmektedir.

Ankara TTO ayrıca ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacak 3 uluslararası proje yürütmektedir

1.

AgriGenomik Merkezi Altyapısı

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) programı kapsamında desteklenmeye uygun bulunan AgriGenomik Merkezi ile amaçlanan, KOBİ’lere Ar-Ge yetkinliği sağlamak amacıyla danışmalık destekleri verilmesi, yeni fikirler ve teknolojiler üretilmesi için laboratuvar Ar-Ge alanları oluşturulması, bu laboratuvarların, tematik alanlar özelinde kavram doğrulama aşaması testleri için bir platform olarak hizmet sağlaması ve sertifikasyona yönelik akredite test ve analiz hizmetlerinin verilmesi şeklindedir. Tarım-Gıda-Hayvancılık sektörlerinde gerçekleştirilecek olan genom araştırmaları için gerekli altyapıyı sağlaması sayesinde ileri düzey girişimcilerin tercih edeceği bir altyapı olacak olan Merkez ile birlikte Ankara Üniversitesi Gıda-Tarım-Hayvancılık Ek Alanı’nda bu sektörlere özel bir kuluçka programı tasarlanacak ve yürütülecektir. İhale süreçleri ve altyapı kurulumunun devam ettiği merkezin 2020 sonunda faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.

2.

AnkaTherHub Kanser Araştırmaları Merkezi Altyapısı

Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü, SEİS (Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası) ve Ankara TTO ortaklığı ile IPA 2 – Rakabetçi Sektörler Programı kapsamında “Ankara Innovative Cancer Theranostics Development Center (AnkaTheraHub)” isimli proje başvurusu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ön kabul almıştır. AB Türkiye Delegasyonu için proje dokümanlarının hazırlandığı proje ile ülkemizde kanser alanında teşhis ve tedavi ürünlerinin geliştirilmesi için KOBİ’lerin kullanabileceği önemli bir altyapı ülkemize kazandırılmış olacaktır.

3.

Tarımsal Bİyoteknolojide Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Girişimcilik Potansiyelinin Artırılması

The U.S. Embassy Grants Programı kapsamında "Türkiye'de Tarımsal Biyoteknoloji Alanında Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Faaliyetlerinin Artırılmasına Yönelik Farkındalık Çalışmaları" isimli projemiz desteklenmektedir. Ankara Üniversitesi’nin yürütücü olduğu projede Michigan State University, Atatürk Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Çukuova Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Siirt Üniversitesi ortak olarak yer almaktadır. Böylece bu bilgi birikimi sadece Ankara Üniversitesi’nde değil ülkemizin diğer bölgelerine de yaygınlaştırılacaktır. Bu bağlamda Türkiye’de öncü olduğumuz Tarımsal Biyoteknoloji bilgi birikimini ABD’nin önde gelen üniversitelerinin desteğiyle sanayiye aktarma yöntemlerini öğrenmek üzere işbirlikleri kurgulanmıştır.

Daha fazla bilgi

Ankara TTO hakkında daha fazla bilgi için internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız ve bültenlerimizi takip edebilirsiniz

Ankara TTO

Bölüm 1’e Geri Dön

Bölüm 1