Ankara Üniversitesi Teknokent

Daima Yanınızda

Kuluçka merkezlerinin amaçları teknolojiye dayalı firmaların kuruluşunu hızlandırmak, teknik teşebbüsleri teşvik etmek, teknolojiye dayalı yeni teşebbüslerin yaşama ve büyüme oranlarını yükseltmek, sürekli ve kalifiye işler yaratarak ekonominin gelişmesine yardımcı olmak, teknolojik gelişmelerin hükümet tarafından teşvikinde odak noktası olan kaynakların etkin kullanımına yardımcı olmaktır.

Teknoparklar ve kuluçka merkezleri iç içe çalışırlar. Kuluçka merkezleri yeni doğan şirketleri besleyen, üniversite ve araştırma merkezi bağlantılı teknoparklar ise büyüyen şirketleri destekleyen ortamlar yaratırlar

İş Geliştirme Programları

İş Alanı Oluşturma

Ön Pazar Analizi ve Ürün Ticarileştirme

FSMH Yönetimi

Ürün Prototipleme ve Test

Yatırımcı Bulma Desteği

Yarışmalar & Duyurular

Kuluçkada yer almak için başvuran girişimcinin Limited Şirket kuruluş aşamaları

1

Alanında uzman ve kurumsallaşmış bir SMMM ile anlaşılır.
2

Teknokent’te Şirketin kurulacağı adres belirlenip, geçici kira sözleşmesinin yapılır.
3

Noter’e gidilip, şirket ana sözleşmesinin tasdiki yapılır.
4

Bankadan şirket adına Ticari bir hesap açılması ve limited şirketler için sermayenin ¼’ünü hesaba yatırıp, bloke ettirilir. ( min. 2500 TL )
5

ATO’ya gidilip, kuruluş izinlerinin tamamlanır. (Oda kayıt beyannamesi)
6

Ticaret Sicil Gazetesi’ne ilan verilir.
7

Noter’e gidilip, şirketin yetki ve ilzamına sahip kişi adına imza sirküleri çıkarttırılır.
8

Vergi Dairesi’ne işe başlama bildirimi ve yoklama yaptırılır.
9

Teknokent ile kalıcı kira sözleşmesi imzalanır.
10

Şirkete ait ticari hesapta bulunan bloke paranın üzerindeki blokenin kaldırılması için ATO’dan alınan faaliyet belgesi ile bankaya gidilir ve şirket bilgileri güncellenir.
11

SMMM ile bir yıllık muhasebe sözleşmesi imzalanır.