Genel Bakış

Başlangıç aşamasında girişimlerinin hayatta kalabilmesine, gelişebilmesine ve büyümesinde yardımcı olan birçok program bulunmaktadır. Ön kuluçka ve kuluçka programları ise girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmede destek sağlayan yapılardır. Bu programların genel amacı, iş fikirlerini sağlıklı gelir modelleri olan girişim şirketlerine dönüştürmek, geliştirmek ve başarı şanslarını arttırmaktır.

İş fikrini hayata geçirmek isteyen girişimciler yeteri kadar maddi güce, bilgi birikimine, tecrübeye sahip olmaması halinde bu programlardan faydalanmaktadırlar. Bu programlara başvuran girişimci adayları uygun şartları taşıyorlarsa çeşitli konularda desteklenirler. Kuluçka veya Ön Kuluçka merkezleri altında faaliyet göstermeye başlayan girişimciler için, girişimde bulundukları sektörle ilgili bir sektör uzmanı tarafından danışmanlık hizmeti sunulurken teknik konularda iste akademisyen ve uzmanlar tarafından fikir ve bilgi desteği sağlanır. Bununla birlikte bu merkezlerde yer alan girişimci adayları ücretsiz olarak veya düşük ücretlerle ofis ihtiyaçlarını gidereceği hizmetler, internet, telefon, faks, su, ısıtma, elektrik, laboratuvar gibi fiziki ihtiyaçları da karşılanmaktadır. Ön kuluçka firmalarına ayrıca motivasyon arttırıcı aktivitelere ve eğitimlere katılım ile başarı hikayeleri olan firmaları tanıma imkanı sağlanır.

Ön Kuluçka Nedir?

Potansiyel girişimcilerin iş fikri, iş modeli ve iş planı geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları desteği sunmak ve başarılı bir start-up kurma şanslarını arttırmak için sunulan 3 fazdan oluşan ve çeşitli hizmetlerin verildiği hızlandırıcı bir ilerleme evresidir. Ön kuluçka merkezinde faaliyete başlayan girişimciler, girişimlerinin başarıyla sonuçlanması halinde kuluçka aşamasına geçebilirler.

Ankara Üniversitesi Teknokent Ön Kuluçka Merkezi

Ankara Üniversitesi, 2014 yılında ön kuluçka altyapı çalışmalarını tamamlamış ve 90 m2 alan ön kuluçka aşamasında olan girişimciler için ayrılmıştır. 2020 yılından itibaren ön kuluçka alanının iyileştirilmesi ve genişletilmesi çalışmaları tamamlanacak olup, alanı kullanan girişimcilerin daha kolay ağ kurabilmeleri, daha uzun süre çalışabilmeleri ve yaratıcılıklarını sergileyebilmeleri imkanı sağlanacaktır. Ön kuluçka merkezinde bulunan girişimciler ayrıca iş fikirlerini hızlıca prototipleyebilecekleri Ankara Üniversitesi Teknokent Prototip Atölyesi’ni de ücretsiz kullanabilecektir.

Merkezimizin amacı; Ankara ekosisteminde girişimciliğe adım atmak isteyen iş fikri sahiplerinin yenilikçi ve teknolojik fikirlerinin hızlandırılarak olgunlaştırılması, gerekli desteğin sağlanarak sağlıklı bir şekilde ticarileştirilmesidir. Bu kapsamda melek yatırımcı ve iş insanları ile iş fikrini olgunlaştırabilmiş girişimcileri buluşturma etkinlikleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Ön Kuluçka Programına Alınacak Kişi ve Projelerin Seçimi

Yenilikçi, inovatif ve teknolojik bir iş fikrine sahip tüm girişimci adayları,

(Ankara Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri için ön kuluçka merkezinden hizmet ya da kiralama bedeli alınmaz.)

  • Ön Kuluçka için başvurular iş fikirleri ve iş planlarından oluşan proje önerileri şeklinde yapılır.
  • Bireysel ya da girişimci grubu olarak başvurulabilir.
  • Ön kuluçka biriminde bir kişi, birden fazla girişimci gruba üye olamaz. Bir üyesi birden fazla gruba üye görünen girişimci grupların başvuruları kabul edilmez.
  • İş fikirlerinin yenilikçi ve teknolojik olması, ticarileşme potansiyeli ve ekibin yetkinliği ile ilgili değerlendirme yapılır

Başvuru ve Seçim Süreci

Yıl boyunca ön kuluçka programımıza başvuru yapabilirsiniz. Ankara Üniversitesi Ön Kuluçka web sitesi http://www.ankarateknokent.com/on-kulucka/ aracılığıyla başvuru formunu doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Proje önerileri mentorler tarafından incelenir. İncelemeler ve değerlendirmeler sonucunda başarılı bulunan projeler, Ankara Teknokent Ön Kuluçka merkezinde yer almaya hak kazanırlar. Kararının olumsuz olması durumunda ise en kısa sürede girişimci bilgilendirilir.

Ön Kuluçka

Süreci

Ön değerlendirme sürecini takiben girişimci adayları 3 farklı fazı içeren bir ön kuluçka programına dâhil olurlar. Eğitim, mentörlük ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan bu ön kuluçka programı başarı ile tamamlayan girişimci adayları, Ankara Üniversitesi Teknokent yatırımcı ağına sunum yapma ve yatırım alma imkânı bulacaktır. Program sonucunda başarılı girişimcilere kolayca ticarileşebilmeleri için destek programlarına başvuru imkanı tanınacaktır.

1-4 Ay

Birinci fazın amacı girişimcinin kabul edildiği iş fikrinin ön fizibilitesini yapmak, potansiyel müşteriler, rakipler ve diğer paydaşlarla görüşerek iş modelini doğru kurguladığından emin olmasıdır. Programa başlayan girişimci adayları belirli bir plan çerçevesinde sektörüne ilişkin paydaşlarla görüşür ve görüştürülür. Birebir mentörlük ve iş modeli oluşturma eğitimi desteğinin yanı sıra temel girişimcilik hakkında da danışmanlık desteği alırlar.

1-4 Ay

Birinci fazı başarı ile tamamlayan girişimci ikinci fazda, revize ettiği ve karar kıldığı iş fikrinin teknik geliştirmesi yaparak bir prototip elde etmeye çalışır. Bu fazda girişimci adaylarına teknik konsept doğrulama, üretim yöntemleri ve geliştirme konusunda çeşitli eğitimler verilecektir. Bu eğitimlerin yanı sıra girişimcileri geliştirme süreçleri yakından takip edilecek ve yaşanabilecek aksaklıklara birebir mentörlükler ile ortak çözüm geliştirilecektir. Bu aşamadaki girişimci adaylarımız, Prototip Atölye’sini ücretsiz kullanarak fikirlerini tasarıma, tasarımlarını da elle tutulur fiziksel ürünlere dönüştürme imkânına sahip olacaklardır. Yazılım geliştirecek girişimciler için Teknokent firmalarının çeşitli imkanları kullanıma açılarak yazılımlarını test etme imkanı da sağlanacaktır.

1-4 Ay

İkinci fazda başarı ile ürününü prototipleştiren girişimciler bu fazda, pazara, ön finansmana ve yatırımcı ağlarına erişimi amaçlayacaklarıdır. İş planı hazırlama, destek programları hakkında bilgilendirme, sunum teknikleri gibi eğitimlerin verileceği bu fazı da başarı ile tamamlayan girişimcilerin iş fikirlerini ticarileştirmesi ve ön kuluçka programından mezun olup kuluçka programına başlaması hedeflenmektedir.

Başarılı

Olanlar

  • Ön kuluçka programını başarı ile tamamlayan girişimcilerimiz Ankara Üniversitesi Teknokent’in yatırımcı ağına sunum imkanı bulacaktır.
  • Ön kuluçka sürecini tamamlayan girişimci adayları, iş planlarını geliştirmek üzere ulusal veya uluslararası destek fonlarına veya yatırımcılara yönlendirilir. İlgili fon kuruluşlarından destek almaya hak kazanan girişimci adayları Kuluçka Merkezi işliklerini kullanmaya başlarlar.
  • Ön kuluçka programındaki girişimci adaylarının haftalık ve aylık takibi ön kuluçka sorumluları tarafından yapılmaktadır. İş fikri sürecinden sapmalar var ise gerekli müdahaleler yapılarak süreç kontrol altına alınır. Ön kuluçka programında aynı fazda bulunan tüm girişimciler 2 haftada 1 belirlenecek gün ve saatte toplanıp tecrübelerini paylaştıkları ve önlerindeki 2 haftanın planını yaptıkları izleme toplantılarına katılmak zorundadır. Mazeretsiz olarak 3 toplantıya katılmayan girişimcilerin ön kuluçka programları sonlandırılır. Her fazın izleme toplantılarına ön kuluçka sorumlusunun belirleyeceği mentörler, alanında yetkin eğitimciler ve başarı hikayelerini paylaşmak üzere girişimciler katılır.
  • Ön kuluçka programındaki girişimci adayları her fazın sonunda gelişme raporlarını ön kuluçka sorumlusuna sunar. Mentörler ile ön kuluçka sorumlusu girişimcinin durumunu değerlendirerek, fazın devamına ya da bir sonraki faza geçişe ait kararını verir. İkinci fazın sonunda girişimcinin prototipini çalışır şekilde sunması gereklidir.
Ankara Üniversitesi Teknokent

Ön Kuluçka Merkezinde Girişimciye Sağlanacak Olanaklar

1

Açık ofis alan kullanımı

2

İhtiyaç duyulan teknik altyapı imkânları

3

Prototip atölyesinden faydalanma olanağı (tasarım programları, 3B yazıcı ve 3B tarayıcı kullanımı)

4

Eğitim, danışmanlık ve mentörlük desteği

5

Fon kaynağı sağlayabilecek destek programlarına başvuru için projelendirme desteği

6

Ankara Üniversitesi Teknokent yatırımcı ağına erişim

7

Yatırımcı sunumları