Teknokent Haberleri

Teknokentlerde Vergi Uygulamaları Eğitimi Gerçekleştirildi

By 27 Kasım 2018 No Comments

Vergi İncelemeleri Sonucunda Eleştirilen Husular ve Maliye Bakanlığı Muktezaları Çerçevesinde Teknokentlerde Vergi Uygulamaları eğitimi Yeminli Mali Müşavir Sn. A. Murat Yıldız tarafından gerçekleştirildi. Sn. Murat Yıldız’ın sunumu “Teknokentlerde vergi ve muhasebe eğitimi” ile başladı. Özellikle Teknokent faaliyetlerine ilişkin yapılan son vergisel düzenlemeler katılımcıların ilgisini çekti. Eğitimden ana başlıklar şu şekildeydi;

— Son yasal deği̇şiklikler çerçevesinde Türkiye’deki teknokent, ar-ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerine geti̇ri̇len vergisel teşviklerinin genel olarak değerlendirmesi

— Teknokent, ar-ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan son vergisel düzenlemeler

— Teknokentlerde elde edilen kazançlara yöneli̇k gelir ve kurumlar vergisi istisnası

— Bölgede çalışan ar-ge, tasarım ve destek personeline ödenen ücretlere yönelik vergi ve sosyal güvenli̇k teşvi̇kleri̇

— Teknokentlerde yürütülen faaliyetlere yönelik katma değer vergisi istisnası

— Hibe desteklerin firma kayıtlarına alınması ve vergilendirilmesi

— Teknokentlerde gerçekleştirilen seri üretimlerin satışından sağlanan kazançlarda istisna ve vergi uygulamasında özellik gösteren hususlar

— Teknokentlerde sipariş üzerine yapılan üretimlerde vergi istisnası uygulaması

— Teknokent faaliyetlerinde yatırım teşvik uygulaması

— Bölgede faaliyette bulunanlara sermaye desteği sağlayan diğer vergi mükelleflerinin yararlanabilecekleri vergisel avantajlar

— Damga vergisi ve harç istisnası

— Vergi incelemelerinde ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan hatalar ve dikkat edilmesi gereken hususlar

— Sorular ve cevaplar