.

Hoşgeldiniz.

Faaliyet gösterilecek teknoloji alanları ve öngörülen çıktılarına ek olarak bu faaliyetlere destek için, Ülkenin AR-GE ve teknoloji geliştirme ihtiyaçlarının karşılanmasında mutlak ve göreli olarak önemli boşlukları dolduracak, ulusal kalkınma ve yatırım programlarının hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak ve yenilikçi girişimcilere ihtiyaç duydukları olanak ve hizmetleri sunacak, Ankara Üniversitesi’nde mevcut altyapı ve birikimden güç alacak yapısı ile Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi hizmete açılmıştır.

Teknokent Haberleri

Ankara Üniversitesi Teknokent Yeni Ar-Ge ve Kuluçka Merkezi binası açıldı.

Ankara Üniversitesi Teknokent Yeni Ar-Ge ve Kuluçka Merkezi binası açıldı.

Teknokentimizin Yeni Ar-Ge ve Kuluçka Bina açılışı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık, Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof.Dr. […]

Teknokent Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni (4 Şubat 2015)

Teknokent Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni (4 Şubat 2015)

Üniversitemiz Teknokent Yeni Hizmet Binasının Açılış Töreni, 4 Şubat 2015, saat: 14.00’te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’ın […]

Ankara Üniversitesi Teknokent Girişimcileri ile Birlikte Zirveye Katıldı

Ankara Üniversitesi Teknokent Girişimcileri ile Birlikte Zirveye Katıldı

Ar-Ge Merkezlerimizde yapılan Ar-Ge projelerinin sonunda ortaya çıkan yeni teknoloji ve çıktılarının kamuoyu ile paylaşılması, Ar-Ge merkezlerinin sorunlarının tartışılması, başarılı […]