Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyeler

Prof. Dr. Ali SINAĞ

Başkan Vekili

Prof. Dr. M.Emin CANDANSAYAR

Üye

Prof. Dr. Maksut COŞKUN

Üye

Selahattin Uzun

Üye
Teknokent Genel Müdürü  – TTO Yöneticisi

Şebnem DOĞAN